Detta står om Coronaviruset hos FHM

Vad gäller för evenemang med färre än 500 personer?

Inför alla evenemang och sammankomster med färre än 500 deltagare rekommenderar Folkhälsomyndigheten att arrangören gör en riskbedömning. Bedömningen bör göras enligt den modell som finns på Folkhälsomyndighetens webbplats. Gör den för att utvärdera och åtgärda eventuella risker. Var särskilt försiktig och uppmärksam om du arrangerar seminarier och andra evenemang som involverar hälso- och sjukvårdssektorn eller andra för samhället kritiska funktioner. Det är arrangören som ansvarar för riskbedömningen. Vid alla evenemang bör arrangören vara extra noga med att personer med sjukdomssymtom inte deltar och att bra möjligheter till en god handhygien finns. Vidta följande åtgärder för att minska risk för smittspridning:

  1. Genomför en riskbedömning.

  2. Ge information i förväg om att personer som är sjuka inte ska komma till evenemanget.

  3. Se till att det finns möjlighet att tvätta händerna med tvål och rinnande vatten eller, om det inte går, tillgång till handsprit.

  4. Informera om allmänna hygienråd genom exempelvis affischer.

Om denna information ändras kommer vi att kontakta alla anmälda deltagare och anpassa datum och situation efter de rekommendationer som ges.