Detta står om Coronaviruset hos FHM

Information till arrangörer av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19

Händelser som sammanför många människor kan under vissa omständigheter ligga till grund för stor smittspridning. Regeringen har på Folkhälsomyndighetens inrådan beslutat att förbjuda offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 8 deltagare. Det handlar till exempel om demonstrationer, föreläsningar, teaterföreställningar, idrottstävlingar, danstillställningar, marknader och mässor.

För alla övriga evenemang och sammankomster rekommenderas riskbedömning före genomförandet för att utvärdera eventuella risker och för att kunna vidta riskreducerande åtgärder. Vid alla evenemang bör arrangören vara extra noga med att personer med sjukdomssymtom inte deltar och att bra möjligheter till en god handhygien finns.

Vidta följande åtgärder för att minska risk för smittspridning:

  1. Genomför en riskbedömning.

  2. Ge information i förväg om att personer som är sjuka inte ska komma till evenemanget.

  3. Se till att det finns möjlighet att tvätta händerna med tvål och rinnande vatten eller, om det inte går, tillgång till handsprit.

  4. Informera om allmänna hygienråd genom exempelvis affischer.

Om denna information ändras kommer vi att kontakta alla anmälda deltagare och anpassa datum och situation efter de rekommendationer som finns. FHM:s hemsida