UNIX för macOS


Översikt

UNIX for macOS är en egenutvecklad endagskurs som ger grundläggande kunskap om hur du kommer åt och arbetar i UNIX-miljön i macOS. I kursen ingår lärarledda genomgångar och anpassade övningar till varje kapitel.

Lämpliga deltagare

Alla som vill lära sig utnyttja kraften i macOS - UNIX-miljö.

Vad du får lära dig

UNIX

Rekommenderade förkunskaper

Allmän datorvana
Gärna vana från nätverk och enklare programmering

Kursinnehåll

Allmänt
 • Vad är UNIX
 • Är macOS UNIX?
 • Varför UNIX
Kommadoraden
 • Kommandoradsinterface
 • Skal
 • Konfigurerar terminalmiljön
 • Kommandon
 • Hjälp
Filsystemet
 • Allmänt
 • Sökvägar
 • Jämförelse med Findern
 • Speciella markeringar
 • Kommandon
 • Standardbibliotek
 • Osynliga filer
 • Data- och resursdelar av filer
 • Exakta kopior
 • Jokertecken
Rättigheter
 • Användartyper
 • Användaridentifiering
 • Ägare, grupp och övriga
 • Jämförelse mellan finder och UNIXmiljö
 • Mappar och dokument
 • Ändra rättigheter
Konfigurationsfiler
 • Allmänt
 • Ändra
Omdirigering av I/O
 • stdin, stdout och stderr
 • sort, grep och pipe
Processer
 • Allmänt
 • ps
 • top
 • kill
Shell script
 • Vad är ett shell script?
 • Köra ett shell script
 • Variabler
 • Kommandoradsargument
 • Utvärdessubstituering
 • Tester
 • if, for och while
 • Speciella tecken
 • cron
Apple specifika kommandon
 • Exempel
 • Single User Mode
 • OpenDirectory
Nätverk
 • Test
 • DHCP leases
 • ssh
Backup
 • Styr TimeMachine från terminalen