utbildning

Våra utbildningar är framtagna av Apple och Jamf, och är del av ordinarie utbud från respektive företag. Utbildningar hålls vanligtvis på svenska och innehåller lika delar teori och praktiska övningar. Allt materialet är på engelska. Den omfattande dokumentationen för t.ex macOS Support Essentials har du stor nytta av i ditt arbete med macOS, även efter utbildningen.

Vårt utbud utgår från officiella utbildningsversioner från respektive företag och i takt med att nya versioner släpps uppdateras våra utbildningar. Vissa utbildningar ställer också krav på förkunskaper. Hör gärna av dig och diskutera med oss, så att du hamnar på rätt nivå. Vi kan som utbildningspartner till Apple och Jamf även utföra certifieringsprov för vissa utbildningar.
För närvarande finns följande examen: Apple Certified Support Professional, Jamf Tech, samt Jamf Admin.

På vårt schema finner du alla schemalagda utbildningar. Datum för dessa uppdateras regelbundet under året och kan till viss del vara beroende på efterfrågan. Kontakta oss om du har speciella önskemål eller frågor.