Jamf 200 kursen


Översikt

Jamf 200 kursen ger deltagaren grundläggande kunskaper om Jamf Pro och enhetshantering. Kursen avslutas med en examen med både teori och praktiska övningar i verklighetsnära IT-miljö.
Jamf 200 kursen bygger vidare på den kunskap som erbjuds i självstudiekursen Jamf 100 och ger deltagaren djupare förståelse och praktiska övningar med hantering av Apples macOS och iOS-enheter.


Vad som ingår

Fyra intensiva dagar med praktiska övningar, som avslutas med examen under andra halvan av sista dagen.
All hårdvara och de program som krävs för kursen, samt utbildningsmaterial.
Deltagaren tilldelas Jamf Certified Tech certifiering efter godkänd examen.


Förkunskaper

Datorvana, samt erfarenhet av arbete med macOS och iOS.
Vi rekommenderar alla deltagare att gå igenom Jamf 100 kursen som förberedelse.


Kursinnehåll

 • Introduktion och konfigurering av Jamf Pro
 • Ansluta datorer och andra enheter via automatisk enhetsregistrering
 • Inköp och distribution av programvara från App Store, med hjälp av Apple Business Manager och Apple School Manager
 • Skapa, hantera och distribuera innehåll till datorer med .pkg, .mpkg och .dmg format
 • Uppstart och konfigurering av datorer och andra enheter
 • Konfigurera användarmiljön med profiler och .plist filer
 • Enkel säkerhet för datorer och andra enheter
 • Introduktion till scriptning (Bash)
 • Ägarskap och rättigheter på Unix-datorer
  (POSIX, ACE/ACL)