Jamf 300 kursen


Översikt

Jamf 300 kursen är nästa steg för att lära deltagaren Jamf Pro och ger en djupare förståelse för vilka möjligheter som erbjuds för enheteshantering av macOS och iOS.
Jamf 300 kursen, tidigare Certified Casper Admin, bygger vidare på deltagarnas kunskaper från tidigare kurser med hjälp av avancerade arbetsflöden och scenariebaserade övningar.


Vad som ingår

Fyra intensiva dagar med praktiska övningar och diskussioner med andra kursdeltagare, samt examen.
All hårdvara och de program som krävs för kursen, samt utbildningsmaterial.
Examen är uppdelad i tre betygsatta scenarier, samt praktiska övningar under andra halvan av sista dagen.
Deltagaren tilldelas Jamf Certified Admin certifiering efter godkänd examen.


Förkunskaper

Godkänd Jamf Certified Tech (Jamf 200) eller Certified Casper Technician (v.9) examen.
En tidigare Jamf Certified Admin eller Certified Casper Administrator certifiering (v.9).
Förkunskaper i scripning, inklusive variabler och if-satser


Kursinnehåll

  • Avancerad konfigurering av Jamf Pro, inkl. Sites och delegerade rättigheter
  • Automatiska och manuella arbetsflöden för anslutning av datorer och andra enheter
  • Arbetsflöden för säkerhetsinställningar med FileVault 2, Systemtillägg och Privacy Preferences Policy Control (PPPC)
  • Insamling och bearbetning av anpassad inventariedata
  • Introduktion till Jamf Pro API:et och avancerad scriptning (Bash)
  • Avancerad paketdistribution och arbetsflöden för policies
  • Konfigurering av komplexa användarmiljöer med användarprofiler