Personuppgiftshantering hos Apoio Utbildning AB

Med Apoio Utbildning AB avses såväl Apoio Utbildning AB (559074-3935) samt Apoio System AB (559074-3950). EU:s dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR) tillämpas vid behandling av personuppgifter.

En personuppgift är varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person som är levande. Personuppgifter är uppgifter som kan kopplas till en enskild person. Det kan vara en ensam uppgift, t.ex. personnummer, eller flera uppgifter som tillsammans identifierar en person, t.ex. förnamn och adress.

Behandling av personuppgifter är varje form av användning av personuppgifter, t.ex. insamling, registrering och lagring. Apoio Utbildning AB är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som görs i Apoio Utbildning AB verksamhet.

I Apoio Utbildning AB verksamhet förekommer personuppgifter i vårt kundregister och i vår eposthantering. Apoio Utbildning AB har kunder i form av organisationer/myndigheter/bolag och i någon mån privatpersoner. I vårt kundregister finns uppgift om namn, telefonnummer och epostadress till den person som är kursdeltagare, samt eventuell annan kontaktperson. Vi samlar endast på oss information som givits till oss från respektive kund. Apoio Utbildning AB har personuppgiftsbiträdesavtal med externa utbildningsföretag som förmedlar kursdeltagare till utbildningar hos Apoio Utbildning AB.

Apoio Utbildning AB information om epostutskick

Vid kontakt med Apoio Utbildning AB via epost behandlar vi namn endast då epostadressen innehåller detta. I de fall själva meddelandet innehåller information om personer kommer Apoio Utbildning AB att arkivera uppgiften så länge det finns skäl att spara meddelnadet. Förutom direkta meddelanden till Apoio Utbildning AB har Apoio Utbildning AB också ett register innehållandes e-postadresser till alla som efterfrågat information om våra utbildningar. Vi samlar inte några andra uppgifter, eller kompletterar uppgifterna, förutom de som lämnats till Apoio Utbildning AB.

Uppgifterna i kundregistret sparas för de som är kursdeltagare och kontaktpersoner hos en kund så länge organisationen/myndigheten/bolaget är aktiv, eller tills de anmäler en annan kontaktperson.

Apoio Utbildning AB delar inte personuppgifter med någon annan part. Vid utskick av Apoio Utbildning AB:s informationsbrev används kundregistret som enda källa för mottagare. Du har rätt att få veta om Apoio Utbildning AB behandlar personuppgifter som rör dig. Kontaktuppgifter till Apoio Utbildning AB hittar du på kontaktsidan.

Ytterligare information om GDPR och dina rättigheter hittar du hos Datainspektionen.

Tillbaka...